100lecie AM i prawykonanie dzieła prof. Zbigniewa Kozuba

Jesteśmy tuż po tym przepięknym widowisku.
Dopiero niedawno wielu z nas wróciło do swych domów, cały czas powoli gasząc emocje.

Koncert i prawykonanie „Te Deum” Zbigniewa Kozuba to był przepiękny spektakl, łączący głosy solistów, chóralne, recytatora oraz orkiestrę symfoniczną i organy, w towarzystwie ujmujących iluminacji.