Zarząd

Prezes: Dorota Tomczak

Viceprezes: Jakub Kaczmarek

Asystent Dyrygenta: Jakub Szpunt

Członkowie zarządu:

Anna Grzegorska

Justyna Adamczewska

Ernest Zamelczyk

Bartosz Nowicki

Ireneusz Lis

Piotr Ewiak

Aleksandra Pietrzak

Poprzedni prezesi naszego chóru:

Jakub Szpunt

Marta Gralak

Magdalena Bruch